YRITYS

Yrityksen perustajana ja toimitusjohtajana toimii Jonna Hiipakka, Kauhajoella. Ammatteja ja koulutuksia on ehtinyt karttua; merkonomi, sairaanhoitaja, haavahoidon asiantuntija, imetysohjaaja ja yrittäjän ammattitutkinto. Hoitoalan työkokemusta vuodesta 2012 lähtien painottuen ikäihmisiin. Sairaanhoitajaopinnoissa syvensin osaamistani lapsiin ja nuoriin. Työhistoriaa erilaisissa palvelukodeissa, joissa asukkaina erilaisia ikäihmisiä, niin muistisairaita ja mielenterveys- kuin päihdeongelmaisia. Kotihoidossa vielä laajemmin eri ikäryhmiin ja erilaisiin sairauksiin kuuluvia asiakkaita erilaisine tarpeineen. haavanhoidon asiantuntijan työssä haavahoidon osaamisen vahvistamista ja vahvaa yhteistyötä julkisen sekä yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

Yrityksen arvot ja visio on tarjota laadukasta, kiireetöntä ja ammattitaitoista palvelua ihminen ihmiselle. Tärkeintä työssä on jokaisen ihmisen yksilöllisten tarpeiden huomiointi, kuunteleminen ja kohtaaminen. työhön kuuluu rinnalla kulkeminen ja yhdessä elämän laatua parantavien asioiden löytäminen ja toteuttaminen. Yhteistyöhön mielellään otetaan mukaan asiakkaan läheiset, mikäli asiakas niin toivoo. Käytetään teknologiaa hyödyksi niin hoidossa kuin yhteydenpidossa, tavoitteena helppo ja matalan kynnyksen palvelu. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan hoitosuunnitelma, johon toivotaan läheisiä mukaan suunnitteluun. Yrityksen tavoitteena on tuoda valoa asiakkaidensa elämään. Asiakkaalla on mahdollisuus valita koneellinen lääkkeenjako, asiakas maksaa vain omat lääkkeensä. Koneellinen lääkkeenjako on turvallinen ja taloudellisestikin hyvä valinta, varsinkin kun lääkkeitä on paljon. Koneellisen lääkejaon yhteistyössä on mukana apteekin farmaseutti. Yritys tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, niin julkisen kuin yksityistenkin. Yhteistyössä on voimaa.

Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisesti palveluita, joten yhteistyössä mukana ihana Nina Koivula, joka tulee kotiin tekemään jalkahoitoja sekä hiustenleikkauksia. Nina on hoitoalan ammattilainen ja luonteeltaan lämmin ja huolellinen, tekee työtään isolla sydämellä.

Yrityksen alussa toimin yksin, mutta tavoitteena on saada toimintaa kasvatettua ja näin palkattua yritykselle erilaisia hoitoalan ammattilaisia vahvistamaan yrityksen monipuolisen ammattitaidon ja osaamisen.